Ruim 16 jaar weten veel bedrijven Stilmace dienstverlening te vinden, veelal door mond op mond reclame!

Carolina Stilma levert maatwerk op het vakgebied van wet- en regelgeving & Kwaliteit- Arbo- en Milieumanagementsystemen.

Met ruim 30 jaar werkervaring en opgeleid als middelbaar veiligheidskundige en lead-auditor, kan zij veel bedrijven praktisch advies en ondersteuning bieden.

Uw bedrijf is uniek, Stilmace levert daarom maatwerk voor uw bedrijfsvoering en werkzaamheden

Wilt u advies?

 • Na een inventarisatie van uw wensen worden de eisen van wet- en regelgeving en/of certificaat d.m.v. een (risico)inventarisatie & evaluatie met u als opdrachtgever uitgebreid doorgenomen
 • Hieruit volgt een advies en/of plan van aanpak
 • Hier kunt u direct actief mee aan de slag!

Wilt u ook ondersteuning bij?

 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Certificaat behalen of juist behouden
 • Eisen waaraan u moet voldoen praktisch implementeren
 • Kwaliteitsverbetering, efficiënter werken en kostenbesparing
 • Werken aan het verbeteren van tevredenheid
 • Structureel aandacht voor veiligheid en gezondheid
 • Maken van praktische documenten

Dienstverlening

Wet- en regelgeving

Certificatie

1M50SCAN

Dienstverlening

Wet- en regelgeving

Certificatie

1M50SCAN

KAM adviseur / Veiligheidskundige

Advies en ondersteuning, Wet- en regelgeving:

 • De Arbowet & onderliggende regelgeving
 • Het maken van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
 • Het uitvoeren van maatregelen in het Plan van Aanpak (PvA)
 • Voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Het opstellen van een V&G- en/of VGM-plan uitvoeringsfase, taakrisicoanalyse (TRA)
 • Geven van voorlichting, bijvoorbeeld toolboxmeeting
 • Houden van toezicht d.m.v. werkplekinspecties en audits
 • Nieuw: In samenwerking met PlusNauta biedt Stilmace dienstverlening ook advies en ondersteuning bij de Richtlijnen RIVM bij zakelijke bijeenkomsten.

Wat andere klanten over Carolina Stilma zeggen:

 • Carolina is een vakkundig, zeer gedreven persoon. Waar men goed mee kan overleggen en samenwerken.
 • Carolina is een betrokken persoonlijkheid die met veel enthousiasme meedenkt in het proces. Ze doet wat ze zegt, is open en eerlijk. Ze weet waar ze over praat is duidelijk en direct.
 • Carolina is nuchter en praktisch ingesteld. Ze is resultaatgericht, betrouwbaar en heeft zeer goede contactuele eigenschappen.
 • Het is een plezier om met haar samen te werken!
 • Arbodienst was erg onder de indruk van de stappen die we hebben gezet op het gebied van ons Arbobeleid. Grote dank hiervoor gaat naar jou uit!

Aan welke normeisen wil uw organisatie voldoen of voldoet u hier al aan en wilt u advies en/of ondersteuning?

Stilmace ondersteunt u bij:

 • Managementsystemen, zoals NEN-EN-ISO 9001 en 45001
 • VGM Beheerssysteem, zoals VCA
 • Systeem voor verbeteren Veiligheidsbewustzijn, zoals de Veiligheidsladder (SCL)
 • Erkenningsregelingen, zoals BouwGarant

Stilmace staat voor vakkundig maatwerk. Carolina werkt nauw samen met andere bedrijven, waaronder veiligheid- en milieukundigen. Vraag naar de mogelijkheden.

1M50SCAN

Jij wilt een mooie, succesvolle en veilige zakelijke bijeenkomst organiseren, maar hoe pak je dat aan in de huidige nieuwe ‘1,50 meter afstand samenleving’? Wet- en regelgeving is door de Corona gewijzigd en wordt steeds weer aangepast, dus wat mag nu wel en wat niet. Wij helpen je daarbij met de Plus1m50Scan!

Wie zijn wij?

PlusNauta en Stilmace dienstverlening werken al jaren samen en hebben de krachten gebundeld om aan jou een eerlijk, betrouwbaar en praktisch advies te geven voor de te organiseren bijeenkomst. PlusNauta denkt met je mee over welk programmamodel het beste past bij je doelstelling, doelgroep én locatie. In de scan die we opleveren is aandacht voor communicatie, voor aantallen per (deel)sessie, voor de aankleding, routing & signing, meubilair, catering én natuurlijk de programmatische invulling. Stilmace dienstverlening kijkt naar de veiligheidskundige aspecten. De huidige wet- en regelgeving ten aanzien van de ‘1,50 m afstand samenleving’ van de RIVM worden verwerkt in een praktisch en toepasbaar, op de locatie die is getoond, plan van aanpak, met daarbij aandacht voor de briefing die is gegeven.