Privacybeleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Stilmace Dienstverlening, Tjotterstraat 8,
8605 AD Sneek, handelend onder kvk nummer 01106455

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stilmace Dienstverlening kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Stilmace Dienstverlening.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom wij deze deze gegevens nodig hebben

Stilmace Dienstverlening verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Stilmace Dienstverlening je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang wij je gegevens bewaren

Stilmace Dienstverlening bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen

Stilmace Dienstverlening verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Stilmace Dienstverlening worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stilmace Dienstverlening gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stilmace.nl. Stilmace Dienstverlening zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Beveiliging en SSL

Stilmace Dienstverlening neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stilmace Dienstverlening maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stilmace Dienstverlening verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stilmace Dienstverlening op via info@stilmace.nl.

Contact

https://stilmace.nl is een website van Stilmace Dienstverlening.
Wij zijn als volgt te bereiken:

Postadres: Tjotterstraat 8 – 8605 AD Sneek
Vestigingsadres: Tjotterstraat 8 – 8605 AD Sneek
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01106455
Telefoon: 06 23 127 416
E-mailadres: info@stilmace.nl

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.